YHDISTYS


Salon mielenterveysseuran toiminta-ajatuksena on tarjota Salon seudun asukkaille mahdollisuus osallistua mielen hyvinvointia lisäävään kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, tarjota apua ja tukea erilaisiin elämän kriisi- tai ongelmatilanteisiin, kehittää ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluja sekä tuottaa mielenterveyteen liittyviä psykososiaalisia tukipalveluja.

Mielenterveysseura ylläpitää kriisikeskus Etappia ja Salon klubitaloa.


Yhdistyksen toiminnassa on mukana runsas joukko vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Tukihenkilöt toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa ja Rikosuhripäivystyksessä sekä ohjaavat erilaisia vertaistukea aktivoivia ryhmiä.

Salon mielenterveysseura on Suomen Mielenterveysseuran jäsenjärjestö.


Salon mielenterveysseuran toimintaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys sekä Salon ja Someron kaupungit.

Salon mielenterveysseura tekee Salon seudulla laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Salon terveys- ja sosiaalitoimi, Salon A-klinikka, SYTY ry, Rikosuhripäivystys ja Salon seurakunnat sekä paikalliset oppilaitokset.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä Suomen Mielenterveysseuran sivulta löytyvän liittymislomakkeen tai ottamalla yhteyttä suoraan Salon mielenterveysseuraan.

RAY-tukee.jpg

Salon mielenterveysseura ry
Kirkkokatu 10, 24100 Salo, p. 044-7273700
etunimi.sukunimi(at)ssmts.fi